SKŁAD RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 „BAJKA”
W GARWOLINIE

 

     Przewodniczący:  Pani Beata Walicka

 Zastępca:    
Pani Magdalena Zajner

Skarbnik:     Pani Katarzyna Rogala

Sekretarz: 
   Pani Aneta Baczewska

 

    SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 
Przewodniczący:        Pani Ewelina Kosiorek
 
           Członek komisji:        Pani Aneta Mikos-Kucharska